เข้าสู่ระบบบัตรสมาชิก

เพื่อเช็คคะแนนสะสม ยอดใช้จ่าย เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล ลืมรหัสผ่าน หรือ

ลงทะเบียนครั้งแรก

เพื่อเปิดใช้งานบัตรที่ได้รับจากสถานีบริการน้ำมันบางจาก

หมายเหตุ : ท่านสามารถสมัครบัตรสมาชิก ผ่านระบบออนไลน์ (จัดส่งทางไปรษณีย์) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 61 เป็นต้นไป